AIN| Algen Productie

AIN is een bedrijf dat algen produceert. In algen zitten veel inhoudsstoffen en daarvan is 40 tot 50 procent eiwit. Aminozuren vallen onder eiwitten en die spelen een belangrijke rol bij de groei van planten. Micro-algen verhogen de weerbaarheid van een plant. Planten krijgen een betere wortelgroei, snellere groei, meer biomassa en vollere bladgroei.

AIN is een gedreven club mensen met ambitie. In eerste instantie bracht Oterap de medewerkers van AIN in contact met medewerkers van de UvA. Het vertrekpunt was algen en onvruchtbare grond. Het leverde veel vooruitstrevende inzichten op over biologische gewasbescherming, verbeteringen van de weerbaarheid van de bodem en aan behoud van natuurlijk kapitaal. Een financiële injectie van Oterap, in combinatie met subsidie zorgt ervoor dat AIN hun algenproduct nu commercieel uitrollen. Het leverde het bedrijf in oktober 2019 de Share 2019 Award op.