Werkwijze:

Vanuit een gezamenlijke visie en een respectvolle samenwerking, breng ik mijn jarenlange kennis, ervaring en netwerk in om:

- te anticiperen op de maatschappij

- de juiste mensen te vinden qua team samenstelling

- de potentiele markt te analyseren

- financiele oplossingen te vinden

- de politieke context te beoordelen

Mijn expertise ligt binnen de business to business voedingsmiddelen ingrediënten industrie. 

Er komen meer mensen niet aan de start, dan niet aan de finish

Werkwijze:

Een idee dat nog nooit door iemand geopperd is, kan alleen maar succesvol worden als de samenstelling en het samenspel van het team uniek is.

Van dát team maak ik onderdeel uit. Waarin de deelnemende personen allemaal dezelfde passie, intentie en wederzijds respect hebben om de weg naar het doel tot een waardegedreven succes te maken. Tijdens het project zet ieder zijn/haar expertise in en vindt een als vanzelfsprekende rolverdeling plaats.

Graag vergelijk ik dit met een jazzband. Een gezamenlijke afspraak wordt gebruikt op basis van improviserend gedrag. Het geeft ruimte voor een passende solistische actie. Door de enkele afspraak zorgt het er toch voor dat de band als één geheel een persoonlijke en intensieve beleving aan het publiek geeft.

Ik ben een doener en een creatief mens. Ik lees en hoor iets en mijn gedachten gaan aan de slag. Ik voel aan wanneer resultaat mogelijk is. Ik combineer en verbind ideeën, mensen, bedrijven, organisaties en middelen aan elkaar. Ik zet een stip aan de horizon en beredeneer daar vanuit terug. Hoe dit pad terugloopt is vooraf niet bekend.

Partijen breng ik bij elkaar en daarna ben ik de aanjager, zet ik de koers in en behoud de focus. Ik kom met waardevolle ideeën en oplossingen die ervoor zorgen dat obstakels in het project worden weggenomen. Staat het project, dan blijf ik graag geïnformeerd en betrokken.

Welk idee of product van jou moet een kans krijgen om te finishen?